Lunes, 26 Julio 2021
Colectivos

Expreso QuilmesIDA Días Frec. H./ Pico Villa España a Plaza Once Frec. H./ Pico
Turno Mañana Servicio 24 horas       
Hábil 00:00 A 03:00 00:00 - 00:30 - 01:00   
03:00 A 04:00 03:00 - 03:20 - 03:40   
A PARTIR 04:00 CADA 10 MINUTOS   


IDA Días Frec. H./ Pico Villa España a Plaza Once Frec. H./ Pico
Turno Mañana Servicio 24 horas       
Hábil 00:00 A 03:00 00:00 - 00:30 - 01:00   
03:00 A 04:00 03:00 - 03:20 - 03:40   
A PARTIR 04:00 CADA 10 MINUTOS   


IDA Días Frec. H./ Pico Villa España a Plaza Once Frec. H./ Pico
Turno Mañana       
Hábil A PARTIR 04:00 CADA 20 MINUTOS